آرشیو دسته بندی: نجوم

مطالب نجومی موسسه روشنان

The Right Way To Shed Stomach Fats And Outline Your Abs (Zero Crunches Required)

Actually, you have got in all probability seen some of the extra standard abstract paintings before. Most of these paintings asserted that it only grabbed the natural attributes of the described objects than its outside look. It generally makes use of kind and coloration in a non-figurative method and don’t depict any sort of entity […]

Why My Diamond Dallas Page Art Is Healthier Than Yours

For Diamond Painting aptitude, search for small, Diamond Painting red pom-poms. A big, purple and shiny heart on a CD/DVD. When attaching recycled glass to your background, Diamond Painting Kits do not forget to use heavier glue or a hot glue gun to ensure it stays hooked up. For paper, use rubber cement, Mod Podge […]

عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال به فرایند ثبت تصاویر به وسیلهٔ دریافت و ثبت نور برروی سطح حساس به نور حسگر الکترونیکی گفته می‌شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور حسگر تأثیر می‌گذارد و باعث ثبت تصاویر می‌گردد. حسگر یا سنسور یا Sensor قطعه ایی در هر دوربین تصویربرداری […]

کهکشان آندرومدا یا M31

کهکشان آندرومدا یا M31 دورترین چیزی که با چشم غیرمسلح براحتی دیده می شود M31 است، کهکشان بزرگ آندرومدا. حتی در فاصله حدود دو و نیم میلیون سال نوری، این کهکشان مارپیچی عظیم– با گستردگی بیش از ۲۰۰.۰۰۰ سال نوری- اگرچه کم نور اما به شکل ابرسحابی مانندی در صورت فلکی آندرومدا قابل مشاهده است. […]