آیین نامه

قدم اول: ثبت نام

     شرکت کنندگان با اعلام مشخصات خود و ابزار عکس برداری خود و همچین مختصات محل در نظر گرفته جهت عکاسی به دبیر خانه برگزاری مسابقه درخواست ثبت نام خود را اعلام مینمایند.

قدم دوم: دریافت اطلاعات موقعیت عکاسی

     شرکت کنندگان از طریق شبکه واتس اپ اطلاعات لازم جهت عکاسی شامل: صورت فلکی زمان عکاسی و همچنین نقشه مسیر عبور ماهواره را دریافت مینمایند.

قدم سوم: عکاسی

     شرکت کنندگان با انتخاب یکی از ماهواره های اعلام شده در لیست نسبت به نشانه روی به صورت فلکی اقدام مینمایند. با فرا رسیدن زمان اعلامی نسبت به عکاسی اقدام میکنند.

قدم چهارم: کسب امتیاز

     با اخذ اولین تصویر از روی مسیر عبور ماهواره که قبلا در قدم قبل دریافت شده است عکاس به دنبال ماهواره افتاده و به صورن پیاپی با تغییر سمت و سوی نشانه روی از هدف عکاسی میکنند. تصاویری که در آن ها سه پایه عکاسی تغییر جهت نداده باشد قابل قبول نمیباشد. بیشترین فراوانی تصویر عدم کشیدگی ستارگان از تصویر اخذ شده معیار های انتخاب نفرات برگزیده میباشد. همچنین ابتدا و انتهای رد ماهواره بایستی در تصویر قابل رویت باشد.

 

جوایز:

       جایزه ویژه دوربین عکاسی 

       نفر اول ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد

       نفر دوم ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد

       نفر سوم ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد

ثبت نام